porozmawiajmy

Adriana Szerszenowicz

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE PODZIĘKUJESZ SOBIE PÓŹNIEJ

Porozmawiajmy 
jak mogę CI pomóc

Z czym pomagam?

Kursy, szkolenia, certyfikaty, edukacja, doświadczenie 

VI 2020 – aktualnie

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. – psycholog transportu

2018 – aktualnie

Szkoła Psychoterapii Intra w Warszawie, kierunek: psychoterapia integratywna 

I 2019 – II 2021

Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” – psycholog 

 2017 – 2018

Uniwersytet Warszawski Psychologia Transportu - studia podyplomowe: psycholog transportu

2018

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (140 h)

VII 2014 – XII 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego – psycholog 

XI 2015

Projekt  ,,Razem łatwiej – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ", udział w grupach roboczych – psycholog

VI 2013 – IV 2015

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – psycholog – konsultant komendanta ds.profilaktyki psychologicznej 

Created with Sketch.

2006 – 2011

Uniwersytet SWPS  Wydział Zamiejscowy w  Sopocie  – mgr psychologii

 dokąd
zmierzasz

?
kim 
jesteś

Teraz możesz wykonać krok w kierunku pozytywnej zmiany w swoim życiu. 

Często, gdy wypowiemy na głos to co nam zalega w środku okazuje się, że:

Porozmawiajmy 
jak mogę CI pomóc